Dữ liệu Nhà khoa học

Lê Thị Tuyết Nhân

Thạc sĩ

12

Bài báo

0

Sách - Giáo trình

11

Đề tài khoa học

2

Giải thưởng

Thông tin:

 • Họ và tên: Lê Thị Tuyết Nhân
  Giới tính: Nữ
  Năm sinh: 1981

 • Địa chỉ:

  Thôn Ngọc Anh, Tỉnh Lộ 10 , Phú Thượng , Phú Vang , Thừa Thiên Huế .

 • Liên hệ:

  Điện thoại: 0905081718
  Email: lenhan2811@gmail.com
  Website cá nhân: http://huib.hueuni.edu.vn/

Chuyên môn:

 • Chức danh:

  Ngành đào tạo:

  Công nghệ sinh học

  Chuyên ngành đào tạo:

  Công nghệ sinh học

  Chuyên môn giảng dạy:

  Lĩnh vực nghiên cứu:

  Công nghệ sinh học

  Trình độ ngoại ngữ:

  Tiếng Anh (CN - 2011)

Quá trình:

 • Đơn vị quản lý


  Đơn vị Địa chỉ cơ quan Điện thoại cơ quan Email cơ quan
  Phòng thí nghiệm Tế bào @
 • Quá trình công tác


  Thời gian Chức danh công tác Cơ quan công tác Chức vụ
  Từ : Đến : Nghiên cứu viên Viện Công nghệ sinh học, Đại học Huế
 • Quá trình đào tạo


  Bậc đào tạo Cơ sở đào tạo Ngành đào tạo Năm tốt nghiệp
  Thạc sĩ Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế Công nghệ sinh học 2015