Dữ liệu Nhà khoa học

ĐẶNG THANH LONG

Tiến sĩ

61

Bài báo

2

Sách - Giáo trình

26

Đề tài khoa học

1

Sở hữu trí tuệ

10

Giải thưởng

Thông tin:

 • Họ và tên: ĐẶNG THANH LONG
  Giới tính: Nam
  Năm sinh: 1981

 • Địa chỉ:

  Tổ 1, Khu vực 1, Phường An Tây, Thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế .

 • Liên hệ:

  Điện thoại: 0914207992
  Email: dtlong@hueuni.edu.vn

Chuyên môn:

 • Chức danh:

  Ngành đào tạo:

  Công nghệ sinh học

  Chuyên ngành đào tạo:

  Công nghệ sinh học

  Chuyên môn giảng dạy:

  Công nghệ sinh học

  Lĩnh vực nghiên cứu:

  Hóa sinh, Sinh học phân tử, Miễn dịch học và vắc xin

  Trình độ ngoại ngữ:

  Tiếng Anh (Cử nhân ngôn ngữ Anh - 2020)

Quá trình:

 • Đơn vị quản lý


  Đơn vị Địa chỉ cơ quan Điện thoại cơ quan Email cơ quan
  Phòng thí nghiệm Tế bào @
 • Quá trình công tác


  Thời gian Chức danh công tác Cơ quan công tác Chức vụ
  Từ : 01/04/2011 Đến : 01/08/2012 Nghiên cứu Viên Viện Tài nguyên, Môi trường và Công nghệ sinh học, Đại học Huế
  Từ : 01/08/2013 Đến : 01/04/2014 Nghiên cứu Viên Trung tâm ươn tạo và chuyển giao công nghệ - Đại học Huế
  Từ : 01/04/2014 Đến : Nghiên cứu viên Viện Công nghệ sinh học-Đại học Huế
 • Quá trình đào tạo


  Bậc đào tạo Cơ sở đào tạo Ngành đào tạo Năm tốt nghiệp
  Đại học Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế Sinh học (2004-2008) 2008
  Thạc sĩ Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế Sinh học thực nghiệm (2009-2011) 2011
  Đại học Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế Ngôn ngữ Anh (2017-2020) 2020
  Tiến sĩ Trường Đại học Bách Khoa, Đại học Đà Nẵng Công nghệ sinh học (2017-2023) 2023