Dữ liệu Nhà khoa học

Đoàn Minh Triết

Cử nhân

4

Bài báo

0

Sách - Giáo trình

2

Đề tài khoa học

Thông tin:

 • Họ và tên: Đoàn Minh Triết
  Giới tính: Nam
  Năm sinh: 1991

 • Địa chỉ:

  1/100 LÊ THÁNH TÔN, HUẾ .

 • Liên hệ:

  Điện thoại: 01223413078
  Email: trietdoanminh2010@gmail.com

Chuyên môn:

 • Chức danh:

  Ngành đào tạo:

  Chuyên ngành đào tạo:

  Chuyên môn giảng dạy:

  Lĩnh vực nghiên cứu:

  Trình độ ngoại ngữ:

  Tiếng Anh (B2 - 2016)

Quá trình:

 • Đơn vị quản lý


  Đơn vị Địa chỉ cơ quan Điện thoại cơ quan Email cơ quan
  Khoa Việt Nam học
 • Quá trình công tác


  Thời gian Chức danh công tác Cơ quan công tác Chức vụ
 • Quá trình đào tạo


  Bậc đào tạo Cơ sở đào tạo Ngành đào tạo Năm tốt nghiệp
  Cử nhân Khoa Sử, Đại học Khoa học, Đại học Huế Đông Phương học 2013