Dữ liệu Nhà khoa học

Đào Duy Minh

Cử nhân

16

Bài báo

0

Sách - Giáo trình

5

Đề tài khoa học

Thông tin:

 • Họ và tên: Đào Duy Minh
  Giới tính: Nam
  Năm sinh: 1988

 • Địa chỉ:

  Vinh Thái, Phú Vang, Thừa Thiên Huế , Vinh Thái , Phú Vang , Thừa Thiên Huế .

 • Liên hệ:

  Điện thoại: 0935540998
  Email: daominh88@gmail.com

Chuyên môn:

 • Chức danh:

  Ngành đào tạo:

  Kinh tế nông nghiệp

  Chuyên ngành đào tạo:

  Kinh tế nông nghiệp

  Chuyên môn giảng dạy:

  Kế hoạch - đầu tư

  Lĩnh vực nghiên cứu:

  Kinh tế phát triển, Kinh tế xã hội học nông thôn, Phát triển nông thôn, Chính sách phát triển, Biến đổi khí hậu

  Trình độ ngoại ngữ:

  Tiếng Anh (IELTS - 0000)

Quá trình:

 • Đơn vị quản lý


  Đơn vị Địa chỉ cơ quan Điện thoại cơ quan Email cơ quan
  Trường Đại học Kinh tế
 • Quá trình công tác


  Thời gian Chức danh công tác Cơ quan công tác Chức vụ
 • Quá trình đào tạo


  Bậc đào tạo Cơ sở đào tạo Ngành đào tạo Năm tốt nghiệp
  Cử nhân Đại học Kinh tế Kinh tế 2011