Dữ liệu Nhà khoa học

Đào Duy Minh

Tiến sĩ

21

Bài báo

2

Sách - Giáo trình

17

Đề tài khoa học

1

Giải thưởng

Thông tin:

 • Họ và tên: Đào Duy Minh
  Giới tính: Nam
  Năm sinh: 1988

 • Địa chỉ:

  Phú Gia, Phú Vang, Thừa Thiên Huế , Phú Gia , Phú Vang , Thừa Thiên Huế .

 • Liên hệ:

  Điện thoại: 0941817907
  Email: daominh88@gmail.com

Chuyên môn:

 • Chức danh:

  Ngành đào tạo:

  Kinh tế phát triển

  Chuyên ngành đào tạo:

  Kinh tế phát triển

  Chuyên môn giảng dạy:

  Kế hoạch - đầu tư, Chính sách phát triển,

  Lĩnh vực nghiên cứu:

  Kinh tế phát triển, Xã hội học phát triển, , Chính sách phát triển, Biến đổi khí hậu, du lịch cộng đồng

  Trình độ ngoại ngữ:

Quá trình:

 • Đơn vị quản lý


  Đơn vị Địa chỉ cơ quan Điện thoại cơ quan Email cơ quan
  Trường Đại học Kinh tế
 • Quá trình công tác


  Thời gian Chức danh công tác Cơ quan công tác Chức vụ
  Từ : 20/07/2021 Đến : Tiến sĩ Trường Đại học Kinh tế, Đại học Huế Giảng viên
 • Quá trình đào tạo


  Bậc đào tạo Cơ sở đào tạo Ngành đào tạo Năm tốt nghiệp
  Tiến sĩ Đại học Kinh tế Kinh tế 2021