Dữ liệu Nhà khoa học

Nguyễn Phan Quỳnh Anh

Cử nhân

3

Bài báo

0

Sách - Giáo trình

4

Đề tài khoa học

Thông tin:

 • Họ và tên: Nguyễn Phan Quỳnh Anh
  Giới tính: Nữ
  Năm sinh: 1992

 • Địa chỉ:

  364 chi lang .

 • Liên hệ:

  Điện thoại: 01657096570
  Email:

Chuyên môn:

 • Chức danh:

  Ngành đào tạo:

  Chuyên ngành đào tạo:

  Chuyên môn giảng dạy:

  Mô học- Phôi thai học

  Lĩnh vực nghiên cứu:

  Mô học- Phôi thai học

  Trình độ ngoại ngữ:

  Tiếng Anh (B - )

Quá trình:

 • Đơn vị quản lý


  Đơn vị Địa chỉ cơ quan Điện thoại cơ quan Email cơ quan
  Bộ môn Mô phôi
 • Quá trình công tác


  Thời gian Chức danh công tác Cơ quan công tác Chức vụ
 • Quá trình đào tạo


  Bậc đào tạo Cơ sở đào tạo Ngành đào tạo Năm tốt nghiệp
  Cử nhân 2014