Dữ liệu Nhà khoa học

Nguyễn Thị Kim Cơ

Thạc sĩ

12

Bài báo

1

Sách - Giáo trình

7

Đề tài khoa học

Thông tin:

 • Họ và tên: Nguyễn Thị Kim Cơ
  Giới tính: Nữ
  Năm sinh: 1988

 • Địa chỉ:

  .

 • Liên hệ:

  Điện thoại:
  Email: nkimco@gmail.com

Chuyên môn:

 • Chức danh:

  Ngành đào tạo:

  Vi sinh vật học

  Chuyên ngành đào tạo:

  Vi sinh vật học

  Chuyên môn giảng dạy:

  Vi sinh vật học

  Lĩnh vực nghiên cứu:

  Di truyền và sinh thái vi sinh vật

  Trình độ ngoại ngữ:

  Tiếng Anh (IELTS - 0000)

Quá trình:

 • Đơn vị quản lý


  Đơn vị Địa chỉ cơ quan Điện thoại cơ quan Email cơ quan
  Khoa Sinh học
 • Quá trình công tác


  Thời gian Chức danh công tác Cơ quan công tác Chức vụ
 • Quá trình đào tạo


  Bậc đào tạo Cơ sở đào tạo Ngành đào tạo Năm tốt nghiệp
  Thạc sĩ 2016