Dữ liệu Nhà khoa học

Phan Hoàng Nam

Thạc sĩ

2

Bài báo

0

Sách - Giáo trình

3

Đề tài khoa học

Thông tin:

 • Họ và tên: Phan Hoàng Nam
  Giới tính: Nam
  Năm sinh: 1989

 • Địa chỉ:

  144 Trương Gia Mô , Vỹ Dạ , Huế , Thừa Thiên Huế .

 • Liên hệ:

  Điện thoại: 0915815789
  Email: phanhoangnam@hueuni.edu.vn

Chuyên môn:

 • Chức danh:

  Ngành đào tạo:

  Công nghệ thông tin

  Chuyên ngành đào tạo:

  Khoa học máy tính

  Chuyên môn giảng dạy:

  Lĩnh vực nghiên cứu:

  Mạng và truyền thông; Khoa học máy tính

  Trình độ ngoại ngữ:

  Tiếng Anh (Cử nhân - 2019)

Quá trình:

 • Đơn vị quản lý


  Đơn vị Địa chỉ cơ quan Điện thoại cơ quan Email cơ quan
  Phòng Đào tạo Sau đại học
 • Quá trình công tác


  Thời gian Chức danh công tác Cơ quan công tác Chức vụ
  Từ : 01/09/2013 Đến : 31/10/2019 Nghiên cứu viên Khoa Tin học, Đại học Sư phạm, Đại học Huế
  Từ : 01/11/2019 Đến : 30/11/2021 Nghiên cứu viên Trung tâm CNTT, Đại học Sư phạm, Đại học Huế
  Từ : 01/12/2021 Đến : Nghiên cứu viên Phòng Đào tạo Sau đại học, Đại học Sư phạm, Đại học Huế
 • Quá trình đào tạo


  Bậc đào tạo Cơ sở đào tạo Ngành đào tạo Năm tốt nghiệp
  Cử nhân Đại học Khoa học, Đại học Huế Công nghệ thông tin 2012
  Thạc sĩ Đại học Khoa học, Đại học Huế Khoa học máy tính 2017