Dữ liệu Nhà khoa học

Trần Thị Huyền Gấm

Thạc sĩ

8

Bài báo

1

Sách - Giáo trình

2

Đề tài khoa học

Thông tin:

 • Họ và tên: Trần Thị Huyền Gấm
  Giới tính: Nữ
  Năm sinh: 1991

 • Địa chỉ:

  34 Lê Lợi , Thành Phố Huế .

 • Liên hệ:

  Điện thoại:
  Email: huyengamsp@gmail.com

Chuyên môn:

 • Chức danh:

  Ngành đào tạo:

  Ngôn ngữ và văn hóa Việt Nam

  Chuyên ngành đào tạo:

  Ngôn ngữ và văn hóa Việt Nam

  Chuyên môn giảng dạy:

  Ngôn ngữ học

  Lĩnh vực nghiên cứu:

  Lý luận ngôn ngữ

  Trình độ ngoại ngữ:

  Tiếng Anh (CN - 2018)

Quá trình:

 • Đơn vị quản lý


  Đơn vị Địa chỉ cơ quan Điện thoại cơ quan Email cơ quan
  Trường Đại học Sư phạm 34 Lê Lợi 02343822132 admin@dhsphue.edu.vn
 • Quá trình công tác


  Thời gian Chức danh công tác Cơ quan công tác Chức vụ
  Từ : 03/03/2014 Đến : Trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế Giảng viên
 • Quá trình đào tạo


  Bậc đào tạo Cơ sở đào tạo Ngành đào tạo Năm tốt nghiệp
  Cử nhân Trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế Sư phạm Ngữ văn 2013
  Thạc sĩ Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế Ngôn ngữ học 2016