Dữ liệu Nhà khoa học

Hồ Thị Kim Thoa

Tiến sĩ

7

Bài báo

1

Sách - Giáo trình

2

Đề tài khoa học

Thông tin:

 • Họ và tên: Hồ Thị Kim Thoa
  Giới tính: Nữ
  Năm sinh: 1990

 • Địa chỉ:

  , Triệu Phong , Quảng Trị .

 • Liên hệ:

  Điện thoại:
  Email: kimthoasp90@gmail.com

Chuyên môn:

 • Chức danh:

  Ngành đào tạo:

  Khoa học máy tính

  Chuyên ngành đào tạo:

  Khoa học máy tính

  Chuyên môn giảng dạy:

  Phương pháp lập trình, lập trình ứng dụng, lập trình Python.

  Lĩnh vực nghiên cứu:

  Xử lý ngoại lệ, Truy vấn dữ liệu, Phân tích mạng xã hội, Xử lý ngôn ngữ tự nhiên, Học máy.

  Trình độ ngoại ngữ:

  Tiếng Anh (B2 - 0000)

Quá trình:

 • Đơn vị quản lý


  Đơn vị Địa chỉ cơ quan Điện thoại cơ quan Email cơ quan
  Khoa Tin học
 • Quá trình công tác


  Thời gian Chức danh công tác Cơ quan công tác Chức vụ
  Từ : 01/12/2012 Đến : Giảng viên Khoa Tin học, Trường Đại học Sư phạm Huế
 • Quá trình đào tạo


  Bậc đào tạo Cơ sở đào tạo Ngành đào tạo Năm tốt nghiệp
  Cử nhân Trường ĐHSP Huế Tin học 2012
  Thạc sĩ Đài Loan Khoa học máy tính 2015
  Tiến sĩ Pháp Khoa học máy tính 2020