Dữ liệu Nhà khoa học

Hồ Kiệt
(600000.0078)

Phó giáo sư - Khác

66

Bài báo

4

Sách - Giáo trình

6

Đề tài khoa học

Thông tin:

 • Họ và tên: Hồ Kiệt
  Giới tính: Nam
  Năm sinh: 1959

 • Địa chỉ:

  39 Trần Nguyên Hãn- Phường Thuận Hòa, Thành phố Huế, Thừa Thiên Huế , Thuận Hoà , Thành phố Huế , Thừa thiên Huế .

 • Liên hệ:

  Điện thoại:
  Email: hokiet@huaf.edu.vn

Chuyên môn:

 • Chức danh:

  Phó giáo sư - 2014

  Ngành đào tạo:

  Địa chính

  Chuyên ngành đào tạo:

  Địa chính

  Chuyên môn giảng dạy:

  Trắc Địa; Quy Hoạch Sử Dụng Đất; Thuỷ Nông Cải Tạo Đất

  Lĩnh vực nghiên cứu:

  Trắc Địa; Quy Hoạch Sử Dụng Đất; Thuỷ Nông Cải Tạo Đất

  Trình độ ngoại ngữ:

  Tiếng Anh (C - 0000)

Quá trình:

 • Đơn vị quản lý


  Đơn vị Địa chỉ cơ quan Điện thoại cơ quan Email cơ quan
  Trường Đại học Nông lâm
 • Quá trình công tác


  Thời gian Chức danh công tác Cơ quan công tác Chức vụ
  Từ : 01/06/1995 Đến : 01/08/1998 TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM Trưởng bộ môn điều tra qui hoạch rừng
  Từ : 01/08/1998 Đến : 01/01/2001 TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM trưởng bộ môn qui hoạch đất đai
  Từ : 01/11/2001 Đến : 01/11/2002 Phó Chánh văn phòng; Trưởng Bộ môn - Khoa TNĐ&MTNN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM Trưởng bộ môn qui hoạch
  Từ : 01/12/2002 Đến : 01/08/2004 Trưởng Ban TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM trưởng bộ môn qui hoạch đất đai
  Từ : 01/08/2004 Đến : 01/07/2005 Trưởng Ban TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM trưởng bộ môn trắc địa bản đồ
  Từ : 01/01/2010 Đến : 01/01/2014 Trưởng Bộ môn - Khoa TNĐ&MTNN Khoa Tài nguyên đất và Môi trường nông nghiệp - TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM Giảng dạy
  Từ : 01/01/2010 Đến : 01/01/2014 Khoa Tài nguyên đất và Môi trường nông nghiệp - TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM Trưởng Bộ Môn
 • Quá trình đào tạo


  Bậc đào tạo Cơ sở đào tạo Ngành đào tạo Năm tốt nghiệp
  Tiến sĩ trường Đại học xây dựng và kiến trúc Sophia Quy hoạch vùng và đô thị 1983
  Thạc sĩ trường ĐH Nông Nghiệp I Hà Nội 1995
  Tiến sĩ Trường ĐH Nông Nghiệp I Hà Nội 2000
  Khác Phân viện Đà nẵng - Học viện chính trị Quốc Gia Hồ Chí Minh Cao cấp lý luận chính trị 2004