Dữ liệu Nhà khoa học

Bùi Lê Vân Anh
(150000.0090)

Thạc sĩ

1

Bài báo

0

Sách - Giáo trình

0

Đề tài khoa học

Thông tin:

 • Họ và tên: Bùi Lê Vân Anh
  Giới tính: Nữ
  Năm sinh: 1969

 • Địa chỉ:

  97 Bao Vinh .

 • Liên hệ:

  Điện thoại:
  Email:

Chuyên môn:

 • Chức danh:

  Ngành đào tạo:

  Chuyên ngành đào tạo:

  Chuyên môn giảng dạy:

  Lĩnh vực nghiên cứu:

  Trình độ ngoại ngữ:

Quá trình:

 • Đơn vị quản lý


  Đơn vị Địa chỉ cơ quan Điện thoại cơ quan Email cơ quan
  Viện Đào tạo mở và Công nghệ thông tin 05 Hà Nôi, TP. Huế hucec
 • Quá trình công tác


  Thời gian Chức danh công tác Cơ quan công tác Chức vụ
  Từ : Đến : Trường Đại học Sư phạm Cán bộ hợp đồng Phòng Đối Ngoại
  Từ : Đến : 01/06/1997 Đại học Sư phạm Huế Cán bộ hợp đồng - Ban Quản lý nghiên cứu khoa học đối ngoại
  Từ : Đến : 01/05/2005 Tổ Giáo vụ 2 - Phòng Đào tạo - TRUNG TÂM GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN Tổ Trưởng Tổ Giáo vụ 2
  Từ : 01/07/1997 Đến : Tổ trưởng tổ công tác - Trung tâm Đào tạo Từ xa Tổ Giáo vụ 2 - Phòng Đào tạo - TRUNG TÂM GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN Là Cán bộ hợp đồng Trung tâm Đào tạo Từ xa
  Từ : 01/06/2005 Đến : Phó trưởng Phòng - Phòng Đào tạo Tổ Giáo vụ 2 - Phòng Đào tạo - TRUNG TÂM GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN Phó Trưởng Phòng
  Từ : 01/03/2015 Đến : Trưởng Phòng - Trưởng phòng Tổ chức - Hành chính Phòng Tổ chức - Hành chính - TRUNG TÂM GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN Trưởng phòng Tổ chức - Hành chính
  Từ : 01/12/2019 Đến : Đảng ủy viên, Bí thư chi bộ, thành viên BCH CĐ, TB Nữ công
  Từ : 01/01/2020 Đến : Phòng Đào tạo, Nghiên cứu và Hợp tác phát triển - VIỆN ĐÀO TẠO MỞ VÀ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
 • Quá trình đào tạo


  Bậc đào tạo Cơ sở đào tạo Ngành đào tạo Năm tốt nghiệp
  Đại học Đại học Sư phạm Huế Sư phạm Tiếng Nga 1992
  Đại học Đại học Sư phạm Huế Sư phạm Tiếng Anh 1997
  Thạc sĩ Đại học Sư phạm Quản lý giáo dục 2012