Dữ liệu Nhà khoa học

Lê Quang Lâm
(150000.0096)

Đại học

0

Bài báo

0

Sách - Giáo trình

1

Đề tài khoa học

Thông tin:

 • Họ và tên: Lê Quang Lâm
  Giới tính: Nam
  Năm sinh: 1969

 • Địa chỉ:

  3/5/66 Xuân Diệu .

 • Liên hệ:

  Điện thoại:
  Email:

Chuyên môn:

 • Chức danh:

  Ngành đào tạo:

  Chuyên ngành đào tạo:

  Chuyên môn giảng dạy:

  Lĩnh vực nghiên cứu:

  Trình độ ngoại ngữ:

Quá trình:

 • Đơn vị quản lý


  Đơn vị Địa chỉ cơ quan Điện thoại cơ quan Email cơ quan
  Viện Đào tạo mở và Công nghệ thông tin 05 Hà Nôi, TP. Huế hucec
 • Quá trình công tác


  Thời gian Chức danh công tác Cơ quan công tác Chức vụ
  Từ : Đến : Tổ Công nghệ thông tin - Phòng Khảo thí - Đảm bảo chất lượng Giáo dục - TRUNG TÂM GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN Cán bộ Trung tâm Đào tạo Từ xa
  Từ : 01/02/2011 Đến : 01/03/2012 Phó trưởng Phòng - Trung tâm Đào tạo Từ xa Tổ Quản lý đề thi - Phòng Khảo thí - Đảm bảo chất lượng Giáo dục - TRUNG TÂM GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN Phó trưởng phòng
  Từ : 01/04/2012 Đến : 01/11/2013 Tổ Quản lý đề thi - Phòng Khảo thí - Đảm bảo chất lượng Giáo dục - TRUNG TÂM GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN Cán bộ
  Từ : 01/12/2019 Đến : TRUNG TÂM GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN Cán bộ Tổ Quán lý học phí
  Từ : 01/01/2020 Đến : Trung tâm Công nghệ thông tin - VIỆN ĐÀO TẠO MỞ VÀ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
 • Quá trình đào tạo


  Bậc đào tạo Cơ sở đào tạo Ngành đào tạo Năm tốt nghiệp
  Đại học Đại học Nông Nghiệp II Sư phạm Kỹ thuật nông nghiệp 1991
  Đại học Đại học Khoa học Huế Tin học 1994
  Thạc sĩ Trường Đại học Sư phạm Quản lý giáo dục 2013
  Đại học Đại học Ngoại ngữ - ĐHH Ngôn ngữ Anh 2013