Dữ liệu Nhà khoa học

Hoàng Thị Mỹ Tuyết
(150000.0083)

Thạc sĩ

0

Bài báo

0

Sách - Giáo trình

0

Đề tài khoa học

Thông tin:

 • Họ và tên: Hoàng Thị Mỹ Tuyết
  Giới tính: Nữ
  Năm sinh: 1981

 • Địa chỉ:

  23 kiệt 250 Phan Bội Châu .

 • Liên hệ:

  Điện thoại: 0915725145
  Email: htmtuyet@gmail.com

Chuyên môn:

 • Chức danh:

  Ngành đào tạo:

  Quản trị kinh doanh

  Chuyên ngành đào tạo:

  Quản trị kinh doanh

  Chuyên môn giảng dạy:

  Lĩnh vực nghiên cứu:

  Quản trị Kinh doanh

  Trình độ ngoại ngữ:

Quá trình:

 • Đơn vị quản lý


  Đơn vị Địa chỉ cơ quan Điện thoại cơ quan Email cơ quan
  Viện Đào tạo mở và Công nghệ thông tin 05 Hà Nôi, TP. Huế hucec
 • Quá trình công tác


  Thời gian Chức danh công tác Cơ quan công tác Chức vụ
  Từ : 01/12/2019 Đến : TRUNG TÂM GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN tổ quản lý và bài thi
  Từ : 01/01/2020 Đến : Phòng Đào tạo, Nghiên cứu và Hợp tác phát triển - VIỆN ĐÀO TẠO MỞ VÀ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
 • Quá trình đào tạo


  Bậc đào tạo Cơ sở đào tạo Ngành đào tạo Năm tốt nghiệp
  Đại học trường ĐH Kinh Tế Huế Kinh tế nông nghiệp 2004
  Thạc sĩ Trường ĐH Kinh Tế Huế Quản trị kinh doanh 2010