Dữ liệu Nhà khoa học

Lê Đức Minh Phương
(160000.0019)

Thạc sĩ

0

Bài báo

0

Sách - Giáo trình

0

Đề tài khoa học

Thông tin:

 • Họ và tên: Lê Đức Minh Phương
  Giới tính: Nam
  Năm sinh: 1978

 • Địa chỉ:

  .

 • Liên hệ:

  Điện thoại:
  Email: ldmphuong

Chuyên môn:

 • Chức danh:

  Ngành đào tạo:

  Chuyên ngành đào tạo:

  Chuyên môn giảng dạy:

  Lĩnh vực nghiên cứu:

  Trình độ ngoại ngữ:

Quá trình:

 • Đơn vị quản lý


  Đơn vị Địa chỉ cơ quan Điện thoại cơ quan Email cơ quan
  Viện Đào tạo mở và Công nghệ thông tin 05 Hà Nôi, TP. Huế hucec
 • Quá trình công tác


  Thời gian Chức danh công tác Cơ quan công tác Chức vụ
  Từ : Đến : Phòng Công nghệ thông tin - TRUNG TÂM HỌC LIỆU Nhân viên phòng CNTT
  Từ : Đến : Chủ tịch Công đoàn cơ sở Trung tâm Học liệu nhiệm kỳ 2010 - 2013
  Từ : 01/08/2006 Đến : 01/03/2007 Phó trưởng Phòng Phòng Công nghệ thông tin - TRUNG TÂM HỌC LIỆU Nhân viên phòng CNTT
  Từ : 01/04/2009 Đến : 01/01/2012 Phòng Công nghệ thông tin - TRUNG TÂM HỌC LIỆU Phó trưởng phòng Công nghệ Thông tin
  Từ : 01/12/2019 Đến : Phó Giám đốc Trung tâm - Trung tâm Học liệu Ban Giám đốc - TRUNG TÂM HỌC LIỆU Phó Giám đốc Trung tâm Học liệu
  Từ : 01/01/2020 Đến : Trung tâm Công nghệ thông tin - VIỆN ĐÀO TẠO MỞ VÀ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN Phó viện trưởng
 • Quá trình đào tạo


  Bậc đào tạo Cơ sở đào tạo Ngành đào tạo Năm tốt nghiệp
  Đại học ĐHKH Huế Tin học 2001
  Đại học ĐHSP Huế Sư phạm Tiếng Anh 2006
  Thạc sĩ ĐH Simmons Khoa học thư viện 2008