Dữ liệu Nhà khoa học

An Nguyen Thi Van

Thạc sĩ

4

Bài báo

4

Sách - Giáo trình

1

Đề tài khoa học

Thông tin:

 • Họ và tên: An Nguyen Thi Van
  Giới tính: Nữ
  Năm sinh: 1985

 • Địa chỉ:

  19 kiệt 293 Điện Biên Phủ , Trường An , TP. Huế , Thừa Thiên Huế .

 • Liên hệ:

  Điện thoại: 0907158395
  Email: vanan.tomato2005@gmail.com

Chuyên môn:

 • Chức danh:

  Ngành đào tạo:

  Lý luận và phương pháp dạy học môn tiếng Anh

  Chuyên ngành đào tạo:

  Lý luận và phương pháp dạy học môn tiếng Anh

  Chuyên môn giảng dạy:

  Lĩnh vực nghiên cứu:

  Trình độ ngoại ngữ:

Quá trình:

 • Đơn vị quản lý


  Đơn vị Địa chỉ cơ quan Điện thoại cơ quan Email cơ quan
  Trường Đại học Ngoại ngữ
 • Quá trình công tác


  Thời gian Chức danh công tác Cơ quan công tác Chức vụ
 • Quá trình đào tạo


  Bậc đào tạo Cơ sở đào tạo Ngành đào tạo Năm tốt nghiệp
  Thạc sĩ 2011