Dữ liệu Nhà khoa học

Dương Minh Hùng

Thạc sĩ

2

Bài báo

0

Sách - Giáo trình

2

Đề tài khoa học

Thông tin:

 • Họ và tên: Dương Minh Hùng
  Giới tính: Nam
  Năm sinh: 1981

 • Địa chỉ:

  Phòng 403B1 Chung cư Trường An, Tp Huế .

 • Liên hệ:

  Điện thoại: 0911058008
  Email: dmhung1980@gmail.com

Chuyên môn:

 • Chức danh:

  Ngành đào tạo:

  Khoa học máy tính

  Chuyên ngành đào tạo:

  Khoa học máy tính

  Chuyên môn giảng dạy:

  Lĩnh vực nghiên cứu:

  Xử lý ngôn ngữ tự nhiên (Natural Language Processing - NPL), Dịch máy thống kê (Statistical Machine Translation - SMT)

  Trình độ ngoại ngữ:

Quá trình:

 • Đơn vị quản lý


  Đơn vị Địa chỉ cơ quan Điện thoại cơ quan Email cơ quan
  Trường Đại học Ngoại ngữ
 • Quá trình công tác


  Thời gian Chức danh công tác Cơ quan công tác Chức vụ
 • Quá trình đào tạo


  Bậc đào tạo Cơ sở đào tạo Ngành đào tạo Năm tốt nghiệp
  Thạc sĩ 2011