Dữ liệu Nhà khoa học

Lê Thị Minh Trang

Thạc sĩ

0

Bài báo

1

Sách - Giáo trình

0

Đề tài khoa học

Thông tin:

 • Họ và tên: Lê Thị Minh Trang
  Giới tính: Nữ
  Năm sinh: 1973

 • Địa chỉ:

  67 Thánh Gióng , Phường Thuận Lộc , Thành phố Huế .

 • Liên hệ:

  Điện thoại: 0986835668
  Email: minhtrang2409@gmail.com

Chuyên môn:

 • Chức danh:

  Ngành đào tạo:

  ĐÀO TẠO THẠC SĨ

  Chuyên ngành đào tạo:

  ĐÀO TẠO THẠC SĨ

  Chuyên môn giảng dạy:

  Giảng dạy ngôn ngữ tiếng Anh

  Lĩnh vực nghiên cứu:

  Trình độ ngoại ngữ:

  Tiếng Pháp (C - 0000)

Quá trình:

 • Đơn vị quản lý


  Đơn vị Địa chỉ cơ quan Điện thoại cơ quan Email cơ quan
  Trường Đại học Ngoại ngữ
 • Quá trình công tác


  Thời gian Chức danh công tác Cơ quan công tác Chức vụ
 • Quá trình đào tạo


  Bậc đào tạo Cơ sở đào tạo Ngành đào tạo Năm tốt nghiệp
  Thạc sĩ 2001