Dữ liệu Nhà khoa học

Nguyễn Nhật Đông

Cử nhân

2

Bài báo

0

Sách - Giáo trình

9

Đề tài khoa học

Thông tin:

 • Họ và tên: Nguyễn Nhật Đông
  Giới tính: Nam
  Năm sinh: 1975

 • Địa chỉ:

  .

 • Liên hệ:

  Điện thoại: 0543823277
  Email: nguyennhatdong@dhsphue.edu.vn

Chuyên môn:

 • Chức danh:

  Ngành đào tạo:

  KHOA HỌC TỰ NHIÊN

  Chuyên ngành đào tạo:

  KHOA HỌC TỰ NHIÊN

  Chuyên môn giảng dạy:

  Lĩnh vực nghiên cứu:

  Trình độ ngoại ngữ:

  Tiếng Anh (C - )

Quá trình:

 • Đơn vị quản lý


  Đơn vị Địa chỉ cơ quan Điện thoại cơ quan Email cơ quan
  Viện nghiên cứu giáo dục
 • Quá trình công tác


  Thời gian Chức danh công tác Cơ quan công tác Chức vụ
 • Quá trình đào tạo


  Bậc đào tạo Cơ sở đào tạo Ngành đào tạo Năm tốt nghiệp
  Cử nhân 1997