Dữ liệu Nhà khoa học

Hoàng Dương Thu Hương

Kỹ sư

5

Bài báo

0

Sách - Giáo trình

3

Đề tài khoa học

Thông tin:

 • Họ và tên: Hoàng Dương Thu Hương
  Giới tính: Nữ
  Năm sinh: 1990

 • Địa chỉ:

  .

 • Liên hệ:

  Điện thoại:
  Email: thuhuongcnk32@gmail.com

Chuyên môn:

 • Chức danh:

  Ngành đào tạo:

  Công nghệ sinh học

  Chuyên ngành đào tạo:

  Công nghệ sinh học

  Chuyên môn giảng dạy:

  Công nghệ sinh học

  Lĩnh vực nghiên cứu:

  Vi sinh vật học

  Trình độ ngoại ngữ:

Quá trình:

 • Đơn vị quản lý


  Đơn vị Địa chỉ cơ quan Điện thoại cơ quan Email cơ quan
  Trường Đại học Khoa học
 • Quá trình công tác


  Thời gian Chức danh công tác Cơ quan công tác Chức vụ
 • Quá trình đào tạo


  Bậc đào tạo Cơ sở đào tạo Ngành đào tạo Năm tốt nghiệp
  Kỹ sư 2013