Dữ liệu Nhà khoa học

Nguyễn Dũng

Thạc sĩ

3

Bài báo

1

Sách - Giáo trình

6

Đề tài khoa học

Thông tin:

 • Họ và tên: Nguyễn Dũng
  Giới tính: Nam
  Năm sinh: 1988

 • Địa chỉ:

  Kiệt 103 Thiên Thai .

 • Liên hệ:

  Điện thoại: 0905198887
  Email: nguyendung@hueuni.edu.vn

Chuyên môn:

 • Chức danh:

  Ngành đào tạo:

  Khoa học máy tính

  Chuyên ngành đào tạo:

  Khoa học máy tính

  Chuyên môn giảng dạy:

  Công nghệ phần mềm, Lập trình .Net, Lập trình di động

  Lĩnh vực nghiên cứu:

  Công nghệ phần mềm

  Trình độ ngoại ngữ:

  Tiếng Anh (B - )

Quá trình:

 • Đơn vị quản lý


  Đơn vị Địa chỉ cơ quan Điện thoại cơ quan Email cơ quan
  Khoa Công nghệ thông tin
 • Quá trình công tác


  Thời gian Chức danh công tác Cơ quan công tác Chức vụ
 • Quá trình đào tạo


  Bậc đào tạo Cơ sở đào tạo Ngành đào tạo Năm tốt nghiệp
  Cử nhân 2010
  Thạc sĩ 2013