Dữ liệu Nhà khoa học

Lê Thị Phương Vỹ

Cử nhân

5

Bài báo

0

Sách - Giáo trình

1

Đề tài khoa học

Thông tin:

 • Họ và tên: Lê Thị Phương Vỹ
  Giới tính: Nữ
  Năm sinh: 1991

 • Địa chỉ:

  LKV - 07-15 Khu đô thị Royal Park , Thuỷ Vân , Huế , Thừa Thiên Huế .

 • Liên hệ:

  Điện thoại: 0703105142
  Email: phuongvyxhh@gmail.com

Chuyên môn:

 • Chức danh:

  Ngành đào tạo:

  Xã hội học

  Chuyên ngành đào tạo:

  Xã hội học

  Chuyên môn giảng dạy:

  Lĩnh vực nghiên cứu:

  Trình độ ngoại ngữ:

  Tiếng Anh (IELTS - 0000)

Quá trình:

 • Đơn vị quản lý


  Đơn vị Địa chỉ cơ quan Điện thoại cơ quan Email cơ quan
  Trường Đại học Khoa học
 • Quá trình công tác


  Thời gian Chức danh công tác Cơ quan công tác Chức vụ
 • Quá trình đào tạo


  Bậc đào tạo Cơ sở đào tạo Ngành đào tạo Năm tốt nghiệp
  Cử nhân 2013