Dữ liệu Nhà khoa học

Mai Văn Được

Thạc sĩ

32

Bài báo

15

Sách - Giáo trình

6

Đề tài khoa học

2

Giải thưởng

Thông tin:

 • Họ và tên: Mai Văn Được
  Giới tính: Nam
  Năm sinh: 1993

 • Địa chỉ:

  .

 • Liên hệ:

  Điện thoại:
  Email: maiduochusc@gmail.com

Chuyên môn:

 • Chức danh:

  Ngành đào tạo:

  Lịch sử Việt Nam

  Chuyên ngành đào tạo:

  Lịch sử Việt Nam

  Chuyên môn giảng dạy:

  Lịch sử Việt Nam cổ trung đại

  Lĩnh vực nghiên cứu:

  Lịch sử Việt Nam cổ trung đại

  Trình độ ngoại ngữ:

Quá trình:

 • Đơn vị quản lý


  Đơn vị Địa chỉ cơ quan Điện thoại cơ quan Email cơ quan
  Khoa Lịch sử
 • Quá trình công tác


  Thời gian Chức danh công tác Cơ quan công tác Chức vụ
  Từ : 16/03/2016 Đến : Giảng viên Bộ môn Lịch sử Việt Nam, Khoa Lịch sử, Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế
 • Quá trình đào tạo


  Bậc đào tạo Cơ sở đào tạo Ngành đào tạo Năm tốt nghiệp
  Cử nhân Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế 2015
  Thạc sĩ Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế Lịch sử Việt Nam 2019