Dữ liệu Nhà khoa học

Lê Thị Diệu Hiền

Thạc sĩ

11

Bài báo

0

Sách - Giáo trình

3

Đề tài khoa học

Thông tin:

 • Họ và tên: Lê Thị Diệu Hiền
  Giới tính: Nữ
  Năm sinh: 1989

 • Địa chỉ:

  23 Đặng Văn Ngữ, Thành phố Huế , Phường An Đông , Thành phố Huế .

 • Liên hệ:

  Điện thoại: 0905816271
  Email: ltdhien@hueuni.edu.vn

Chuyên môn:

 • Chức danh:

  Ngành đào tạo:

  Vật lý lý thuyết và vật lý toán

  Chuyên ngành đào tạo:

  Vật lý lý thuyết và vật lý toán

  Chuyên môn giảng dạy:

  Lĩnh vực nghiên cứu:

  Vật lý hệ thấp chiều và vật lý mô phỏng.

  Trình độ ngoại ngữ:

Quá trình:

 • Đơn vị quản lý


  Đơn vị Địa chỉ cơ quan Điện thoại cơ quan Email cơ quan
  Trường Đại học Khoa học
 • Quá trình công tác


  Thời gian Chức danh công tác Cơ quan công tác Chức vụ
  Từ : Đến : Trường Đại học Khoa học
 • Quá trình đào tạo


  Bậc đào tạo Cơ sở đào tạo Ngành đào tạo Năm tốt nghiệp
  Thạc sĩ Trường Đại học Sư phạm-Đại học Huế Vật lý lý thuyết và vật lý toán 2013