Dữ liệu Nhà khoa học

Phan Đình Ngọc Châu

Thạc sĩ

9

Bài báo

0

Sách - Giáo trình

2

Đề tài khoa học

Thông tin:

 • Họ và tên: Phan Đình Ngọc Châu
  Giới tính: Nữ
  Năm sinh: 1991

 • Địa chỉ:

  14 Bửu Đình, P. Kim Long, Tp. Huế .

 • Liên hệ:

  Điện thoại: 0394768095
  Email: ngocchau_285@yahoo.com

Chuyên môn:

 • Chức danh:

  Ngành đào tạo:

  Ngôn ngữ học so sánh, đối chiếu

  Chuyên ngành đào tạo:

  Ngôn ngữ học so sánh, đối chiếu

  Chuyên môn giảng dạy:

  Lĩnh vực nghiên cứu:

  Tiếng Pháp, Văn hóa, Du lịch, Ngôn ngữ học

  Trình độ ngoại ngữ:

Quá trình:

 • Đơn vị quản lý


  Đơn vị Địa chỉ cơ quan Điện thoại cơ quan Email cơ quan
  Khoa Tiếng Pháp
 • Quá trình công tác


  Thời gian Chức danh công tác Cơ quan công tác Chức vụ
  Từ : 01/10/2013 Đến : Khoa Tiếng Pháp, Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế Giảng viên
 • Quá trình đào tạo


  Bậc đào tạo Cơ sở đào tạo Ngành đào tạo Năm tốt nghiệp
  Đại học Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế Cử nhân tiếng Pháp 2013
  Thạc sĩ Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế Ngôn ngữ học so sánh đối chiếu 2016