Dữ liệu Nhà khoa học

Dương Quang Tuấn

Bác sĩ

0

Bài báo

0

Sách - Giáo trình

10

Đề tài khoa học

1

Giải thưởng

Thông tin:

 • Họ và tên: Dương Quang Tuấn
  Giới tính: Nam
  Năm sinh: 1991

 • Địa chỉ:

  .

 • Liên hệ:

  Điện thoại:
  Email:

Chuyên môn:

 • Chức danh:

  Ngành đào tạo:

  Y học dự phòng

  Chuyên ngành đào tạo:

  Y học dự phòng

  Chuyên môn giảng dạy:

  Lĩnh vực nghiên cứu:

  Trình độ ngoại ngữ:

Quá trình:

 • Đơn vị quản lý


  Đơn vị Địa chỉ cơ quan Điện thoại cơ quan Email cơ quan
  Khoa Y tế công cộng
 • Quá trình công tác


  Thời gian Chức danh công tác Cơ quan công tác Chức vụ
 • Quá trình đào tạo


  Bậc đào tạo Cơ sở đào tạo Ngành đào tạo Năm tốt nghiệp
  Bác sĩ 2015