Dữ liệu Nhà khoa học

Đặng Minh Huy

Tiến sĩ khoa học

4

Bài báo

0

Sách - Giáo trình

0

Đề tài khoa học

Thông tin:

 • Họ và tên: Đặng Minh Huy
  Giới tính: Nam
  Năm sinh: 1989

 • Địa chỉ:

  9 kiệt 58 Phùng Hưng , Thuận Thành , Tp Huế , Thừa Thiên Huế .

 • Liên hệ:

  Điện thoại:
  Email: dmhuy@huemed-univ.edu.vn minhhuydangrhm@gmail.com

Chuyên môn:

 • Chức danh:

  Ngành đào tạo:

  Răng - Hàm - Mặt

  Chuyên ngành đào tạo:

  Răng - Hàm - Mặt

  Chuyên môn giảng dạy:

  Lĩnh vực nghiên cứu:

  Trình độ ngoại ngữ:

Quá trình:

 • Đơn vị quản lý


  Đơn vị Địa chỉ cơ quan Điện thoại cơ quan Email cơ quan
  Khoa Răng Hàm Mặt
 • Quá trình công tác


  Thời gian Chức danh công tác Cơ quan công tác Chức vụ
 • Quá trình đào tạo


  Bậc đào tạo Cơ sở đào tạo Ngành đào tạo Năm tốt nghiệp
  Bác sĩ 2013
  Thạc sĩ 2016
  Tiến sĩ khoa học 2019