Dữ liệu Nhà khoa học

Nguyễn Thị Như Ngọc

Thạc sĩ

1

Bài báo

0

Sách - Giáo trình

1

Đề tài khoa học

Thông tin:

 • Họ và tên: Nguyễn Thị Như Ngọc
  Giới tính: Nữ
  Năm sinh: 1990

 • Địa chỉ:

  Tây Trì Nhơn , Phú Thượng , Phú Vang .

 • Liên hệ:

  Điện thoại: 0938661504
  Email: nhungocnguyen0113@gmail.com

Chuyên môn:

 • Chức danh:

  Ngành đào tạo:

  Kiểm nghiệm thuốc

  Chuyên ngành đào tạo:

  Kiểm nghiệm thuốc

  Chuyên môn giảng dạy:

  Kiểm nghiệm - Phân tích

  Lĩnh vực nghiên cứu:

  Trình độ ngoại ngữ:

  Tiếng Anh (C - 0000)

Quá trình:

 • Đơn vị quản lý


  Đơn vị Địa chỉ cơ quan Điện thoại cơ quan Email cơ quan
  Khoa Dược
 • Quá trình công tác


  Thời gian Chức danh công tác Cơ quan công tác Chức vụ
  Từ : 05/11/2018 Đến : 05/11/2018 Khoa Dược - Đại học Y Dược Huế Giảng viên
 • Quá trình đào tạo


  Bậc đào tạo Cơ sở đào tạo Ngành đào tạo Năm tốt nghiệp
  Dược sĩ Đại học Y Dược Huế Dược 2014
  Thạc sĩ Đại học Y dược Tp Hồ Chí Minh Kiểm nghiệm thuốc & Độc chất 2017