Dữ liệu Nhà khoa học

Hồ Vũ Ngọc Phương
(300000.0475)

Thạc sĩ

2

Bài báo

1

Sách - Giáo trình

4

Đề tài khoa học

Thông tin:

 • Họ và tên: Hồ Vũ Ngọc Phương
  Giới tính: Nữ
  Năm sinh: 1986

 • Địa chỉ:

  417 Bùi Thị Xuân , Thủy Biều , Thành phố Huế , Thùaw Thiên Huế .

 • Liên hệ:

  Điện thoại:
  Email: hvngocphuong@gmail.com

Chuyên môn:

 • Chức danh:

  Ngành đào tạo:

  Lý thuyết tối ưu

  Chuyên ngành đào tạo:

  Lý thuyết tối ưu

  Chuyên môn giảng dạy:

  Lĩnh vực nghiên cứu:

  Lý thuyết tối ưu

  Trình độ ngoại ngữ:

  Tiếng Anh (C - 0000)

Quá trình:

 • Đơn vị quản lý


  Đơn vị Địa chỉ cơ quan Điện thoại cơ quan Email cơ quan
  Trường Đại học Khoa học
 • Quá trình công tác


  Thời gian Chức danh công tác Cơ quan công tác Chức vụ
  Từ : 01/12/2012 Đến : 01/12/2018 Bộ môn Đại số - Khoa Toán - TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC CBGD
  Từ : 01/01/2019 Đến : Bộ môn Toán lý thuyết - Khoa Toán - TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC CBGD
 • Quá trình đào tạo


  Bậc đào tạo Cơ sở đào tạo Ngành đào tạo Năm tốt nghiệp
  Đại học Trường Đại học Khoa học Huế Toán học 2009
  Thạc sĩ Trường Đại học Khoa học huế Toán học 2012