Dữ liệu Nhà khoa học

Ngô Nhân Đức
(300000.0104)

Thạc sĩ

0

Bài báo

0

Sách - Giáo trình

4

Đề tài khoa học

Thông tin:

 • Họ và tên: Ngô Nhân Đức
  Giới tính: Nam
  Năm sinh: 1980

 • Địa chỉ:

  9 Dã Tượng, Thành phố Huế, Thừa Thiên Huế .

 • Liên hệ:

  Điện thoại: 0543529140; 0914478070
  Email: ngonhanduc@gmail.com

Chuyên môn:

 • Chức danh:

  Ngành đào tạo:

  Lý thuyết tối ưu

  Chuyên ngành đào tạo:

  Lý thuyết tối ưu

  Chuyên môn giảng dạy:

  Lĩnh vực nghiên cứu:

  Toán

  Trình độ ngoại ngữ:

Quá trình:

 • Đơn vị quản lý


  Đơn vị Địa chỉ cơ quan Điện thoại cơ quan Email cơ quan
  Trường Đại học Khoa học
 • Quá trình công tác


  Thời gian Chức danh công tác Cơ quan công tác Chức vụ
  Từ : 01/10/2002 Đến : Phó trưởng Khoa - Khoa Toán Bộ môn Toán ứng dụng - Khoa Toán - TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC Phó trưởng khoa
 • Quá trình đào tạo


  Bậc đào tạo Cơ sở đào tạo Ngành đào tạo Năm tốt nghiệp
  Đại học Trường Đại học Khoa học Huế Toán học 2002
  Thạc sĩ Trường Đại học Khoa học Huế Toán học 2008