Dữ liệu Nhà khoa học

Lê Trọng Nhân

14

Bài báo

0

Sách - Giáo trình

2

Đề tài khoa học

Thông tin:

 • Họ và tên: Lê Trọng Nhân
  Giới tính: Nam
  Năm sinh: 1992

 • Địa chỉ:

  Khoa Dược - ĐH Y Dược Huế - 06 Ngô Quyền , Vĩnh Ninh , TP Huế , Thừa Thiên Huế .

 • Liên hệ:

  Điện thoại: 0706153341
  Email: letrongnhan41@gmail.com

Chuyên môn:

 • Chức danh:

  Ngành đào tạo:

  Chuyên ngành đào tạo:

  Chuyên môn giảng dạy:

  Lĩnh vực nghiên cứu:

  Dược học

  Trình độ ngoại ngữ:

Quá trình:

 • Đơn vị quản lý


  Đơn vị Địa chỉ cơ quan Điện thoại cơ quan Email cơ quan
  Khoa Dược
 • Quá trình công tác


  Thời gian Chức danh công tác Cơ quan công tác Chức vụ
 • Quá trình đào tạo


  Bậc đào tạo Cơ sở đào tạo Ngành đào tạo Năm tốt nghiệp