Dữ liệu Nhà khoa học

Phan Đặng Thục Anh

Thạc sĩ

1

Bài báo

0

Sách - Giáo trình

4

Đề tài khoa học

Thông tin:

 • Họ và tên: Phan Đặng Thục Anh
  Giới tính: Nữ
  Năm sinh: 1989

 • Địa chỉ:

  06 Ngo Quyen , Vĩnh Ninh , Huế .

 • Liên hệ:

  Điện thoại:
  Email: pdtanh@huemed-univ.edu.vn

Chuyên môn:

 • Chức danh:

  Ngành đào tạo:

  Dược học

  Chuyên ngành đào tạo:

  Dược học

  Chuyên môn giảng dạy:

  Dược lâm sàng

  Lĩnh vực nghiên cứu:

  Dược học

  Trình độ ngoại ngữ:

  Tiếng Anh (IELTS - 2015)

Quá trình:

 • Đơn vị quản lý


  Đơn vị Địa chỉ cơ quan Điện thoại cơ quan Email cơ quan
  Khoa Dược
 • Quá trình công tác


  Thời gian Chức danh công tác Cơ quan công tác Chức vụ
 • Quá trình đào tạo


  Bậc đào tạo Cơ sở đào tạo Ngành đào tạo Năm tốt nghiệp
  Thạc sĩ 2017