Dữ liệu Nhà khoa học

Trần Ngọc Liêm

Thạc sĩ

8

Bài báo

5

Sách - Giáo trình

13

Đề tài khoa học

Thông tin:

 • Họ và tên: Trần Ngọc Liêm
  Giới tính: Nam
  Năm sinh: 1978

 • Địa chỉ:

  Mậu Tài , Phú Mậu , Huế, Thừa Thiên Huế .

 • Liên hệ:

  Điện thoại: 0914050571
  Email: tranngocliem@huaf.edu.vn

Chuyên môn:

 • Chức danh:

  Ngành đào tạo:

  Chăn nuôi

  Chuyên ngành đào tạo:

  Chăn nuôi

  Chuyên môn giảng dạy:

  Thao tác nghề Chăn nuôi - Thú y

  Lĩnh vực nghiên cứu:

  Nông nghiệp

  Trình độ ngoại ngữ:

  Tiếng Anh (Cử nhân - 2022)

Quá trình:

 • Đơn vị quản lý


  Đơn vị Địa chỉ cơ quan Điện thoại cơ quan Email cơ quan
  Khoa Chăn nuôi - Thú y
 • Quá trình công tác


  Thời gian Chức danh công tác Cơ quan công tác Chức vụ
 • Quá trình đào tạo


  Bậc đào tạo Cơ sở đào tạo Ngành đào tạo Năm tốt nghiệp
  Kỹ sư Trường Đại học Nông Lâm Huế Chăn nuôi 2001
  Thạc sĩ Trường Đại học Nông Lâm Huế Chăn nuôi 2013