Dữ liệu Nhà khoa học

Trần Ngọc Long

Kỹ sư

17

Bài báo

0

Sách - Giáo trình

16

Đề tài khoa học

2

Giải thưởng

Thông tin:

 • Họ và tên: Trần Ngọc Long
  Giới tính: Nam
  Năm sinh: 1991

 • Địa chỉ:

  , HUẾ .

 • Liên hệ:

  Điện thoại: 0949494384
  Email: tranngoclong@huaf.edu.vn

Chuyên môn:

 • Chức danh:

  Ngành đào tạo:

  Chăn nuôi

  Chuyên ngành đào tạo:

  Chăn nuôi

  Chuyên môn giảng dạy:

  Chăn nuôi gia cầm

  Lĩnh vực nghiên cứu:

  Chăn nuôi động vật

  Trình độ ngoại ngữ:

Quá trình:

 • Đơn vị quản lý


  Đơn vị Địa chỉ cơ quan Điện thoại cơ quan Email cơ quan
  Khoa Chăn nuôi - Thú y
 • Quá trình công tác


  Thời gian Chức danh công tác Cơ quan công tác Chức vụ
 • Quá trình đào tạo


  Bậc đào tạo Cơ sở đào tạo Ngành đào tạo Năm tốt nghiệp
  Kỹ sư 2013