Dữ liệu Nhà khoa học

Nguyễn Thành Nam (TNĐ)

Thạc sĩ

17

Bài báo

2

Sách - Giáo trình

2

Đề tài khoa học

Thông tin:

 • Họ và tên: Nguyễn Thành Nam (TNĐ)
  Giới tính: Nam
  Năm sinh: 1983

 • Địa chỉ:

  .

 • Liên hệ:

  Điện thoại: 0905832309
  Email: nguyenthanhnam@huaf.edu.vn

Chuyên môn:

 • Chức danh:

  Ngành đào tạo:

  Chuyên ngành đào tạo:

  Chuyên môn giảng dạy:

  Lĩnh vực nghiên cứu:

  Trình độ ngoại ngữ:

Quá trình:

 • Đơn vị quản lý


  Đơn vị Địa chỉ cơ quan Điện thoại cơ quan Email cơ quan
  Khoa Tài nguyên đất và Môi trường nông nghiệp
 • Quá trình công tác


  Thời gian Chức danh công tác Cơ quan công tác Chức vụ
 • Quá trình đào tạo


  Bậc đào tạo Cơ sở đào tạo Ngành đào tạo Năm tốt nghiệp
  Thạc sĩ 2010