Dữ liệu Nhà khoa học

Trần Thị Minh Châu

Thạc sĩ

30

Bài báo

0

Sách - Giáo trình

3

Đề tài khoa học

Thông tin:

 • Họ và tên: Trần Thị Minh Châu
  Giới tính: Nữ
  Năm sinh: 1992

 • Địa chỉ:

  .

 • Liên hệ:

  Điện thoại: 0943.182.193
  Email: tranthiminhchau@huaf.edu.vn

Chuyên môn:

 • Chức danh:

  Ngành đào tạo:

  Quản lý đất đai

  Chuyên ngành đào tạo:

  Quản lý đất đai

  Chuyên môn giảng dạy:

  Quản lý hành chính đô thị, Địa lý kinh tế, Quy hoạch tổng thể

  Lĩnh vực nghiên cứu:

  - Quy hoạch đô thị và nông thôn - Quản lý và sử dụng tài nguyên bền vững

  Trình độ ngoại ngữ:

Quá trình:

 • Đơn vị quản lý


  Đơn vị Địa chỉ cơ quan Điện thoại cơ quan Email cơ quan
  Khoa Tài nguyên đất và Môi trường nông nghiệp
 • Quá trình công tác


  Thời gian Chức danh công tác Cơ quan công tác Chức vụ
 • Quá trình đào tạo


  Bậc đào tạo Cơ sở đào tạo Ngành đào tạo Năm tốt nghiệp
  Thạc sĩ 2017