Dữ liệu Nhà khoa học

Lê Thị Quỳnh Hương

Thạc sĩ

0

Bài báo

0

Sách - Giáo trình

0

Đề tài khoa học

Thông tin:

 • Họ và tên: Lê Thị Quỳnh Hương
  Giới tính: Nữ
  Năm sinh: 1982

 • Địa chỉ:

  Lê Thị Quỳnh Hương Khoa Cơ khí - Công nghệ, ĐH Nông Lâm Huế .

 • Liên hệ:

  Điện thoại: 0905 386 882
  Email: lethiquynhhuong@huaf.edu.vn

Chuyên môn:

 • Chức danh:

  Ngành đào tạo:

  Quản lý giáo dục

  Chuyên ngành đào tạo:

  Quản lý giáo dục

  Chuyên môn giảng dạy:

  Lĩnh vực nghiên cứu:

  Quản lý giáo dục

  Trình độ ngoại ngữ:

  Tiếng Anh (B - )

Quá trình:

 • Đơn vị quản lý


  Đơn vị Địa chỉ cơ quan Điện thoại cơ quan Email cơ quan
  Khoa Cơ khí - Công nghệ
 • Quá trình công tác


  Thời gian Chức danh công tác Cơ quan công tác Chức vụ
 • Quá trình đào tạo


  Bậc đào tạo Cơ sở đào tạo Ngành đào tạo Năm tốt nghiệp
  Thạc sĩ 2013