Dữ liệu Nhà khoa học

Phạm Thị Phương Thảo

Thạc sĩ

10

Bài báo

3

Sách - Giáo trình

16

Đề tài khoa học

Thông tin:

 • Họ và tên: Phạm Thị Phương Thảo
  Giới tính: Nữ
  Năm sinh: 1985

 • Địa chỉ:

  14/14B Lê Ngô cát, tp Huế .

 • Liên hệ:

  Điện thoại: 0855254626
  Email: phamthiphuongthao@huaf.edu.vn

Chuyên môn:

 • Chức danh:

  Ngành đào tạo:

  Lâm học

  Chuyên ngành đào tạo:

  Lâm học

  Chuyên môn giảng dạy:

  Khí tượng học, Pháp luật và chính sách lâm nghiệp

  Lĩnh vực nghiên cứu:

  Quản lý rừng cộng đồng; Sinh kế; Pháp luật và chính sách Lâm nghiệp; Quản lý, sử dụng đất Lâm nghiệp

  Trình độ ngoại ngữ:

  Tiếng Anh (CN - 0000)

Quá trình:

 • Đơn vị quản lý


  Đơn vị Địa chỉ cơ quan Điện thoại cơ quan Email cơ quan
  Khoa Lâm nghiệp
 • Quá trình công tác


  Thời gian Chức danh công tác Cơ quan công tác Chức vụ
 • Quá trình đào tạo


  Bậc đào tạo Cơ sở đào tạo Ngành đào tạo Năm tốt nghiệp
  Thạc sĩ 2011