Dữ liệu Nhà khoa học

Lê Thị Thu Hà (LN)

4

Bài báo

0

Sách - Giáo trình

6

Đề tài khoa học

Thông tin:

 • Họ và tên: Lê Thị Thu Hà (LN)
  Giới tính: Nữ
  Năm sinh: 1994

 • Địa chỉ:

  Khoa Lâm nghiệp, trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế. 102 Đường Phùng Hưng, thành phố Huế. , TP Huế , Thừa Thiên Huế .

 • Liên hệ:

  Điện thoại: 01688888681
  Email: lethithuha@huaf.edu.vn

Chuyên môn:

 • Chức danh:

  Ngành đào tạo:

  Quản lý tài nguyên rừng

  Chuyên ngành đào tạo:

  Quản lý tài nguyên rừng

  Chuyên môn giảng dạy:

  Lĩnh vực nghiên cứu:

  Các chính sách liên quan đến môi trường và lâm nghiệp; Lâm nghiệp cộng đồng; Quản lý tài nguyên thiên nhiên và bảo tồn đa dạng sinh học; Công nghệ khai thác và chế biến lâm sản

  Trình độ ngoại ngữ:

  Tiếng Anh (IELTS (B2) - 2019)

Quá trình:

 • Đơn vị quản lý


  Đơn vị Địa chỉ cơ quan Điện thoại cơ quan Email cơ quan
  Khoa Lâm nghiệp
 • Quá trình công tác


  Thời gian Chức danh công tác Cơ quan công tác Chức vụ
 • Quá trình đào tạo


  Bậc đào tạo Cơ sở đào tạo Ngành đào tạo Năm tốt nghiệp