Dữ liệu Nhà khoa học

CAO XUÂN ANH TÚ

Thạc sĩ

0

Bài báo

0

Sách - Giáo trình

0

Đề tài khoa học

Thông tin:

 • Họ và tên: CAO XUÂN ANH TÚ
  Giới tính: Nữ
  Năm sinh: 1991

 • Địa chỉ:

  250 Chi Lăng , Phú Hiệp , Huế .

 • Liên hệ:

  Điện thoại: 0349822830
  Email: yuripinku91@gmail.com

Chuyên môn:

 • Chức danh:

  Ngành đào tạo:

  Ngôn ngữ và văn hóa nước ngoài

  Chuyên ngành đào tạo:

  Ngôn ngữ và văn hóa nước ngoài

  Chuyên môn giảng dạy:

  Tiếng Hàn, Ngôn ngữ học tiếng Hàn

  Lĩnh vực nghiên cứu:

  Ngôn ngữ học (tiếng Hàn)

  Trình độ ngoại ngữ:

  Ngoại ngữ khác (C - 2013)

Quá trình:

 • Đơn vị quản lý


  Đơn vị Địa chỉ cơ quan Điện thoại cơ quan Email cơ quan
  Khoa Ngôn ngữ và Văn hóa Hàn Quốc
 • Quá trình công tác


  Thời gian Chức danh công tác Cơ quan công tác Chức vụ
 • Quá trình đào tạo


  Bậc đào tạo Cơ sở đào tạo Ngành đào tạo Năm tốt nghiệp
  Thạc sĩ Viện Ngiên cứu Hàn Quốc học Trung Ương Ngôn ngữ học (tiếng Hàn) 2017