Dữ liệu Nhà khoa học

Châu Võ Trung Thông

Thạc sĩ

17

Bài báo

3

Sách - Giáo trình

15

Đề tài khoa học

1

Công trình thực tiễn

4

Giải thưởng

Thông tin:

 • Họ và tên: Châu Võ Trung Thông
  Giới tính: Nam
  Năm sinh: 1982

 • Địa chỉ:

  102 Phùng Hưng, Thành phố Huế .

 • Liên hệ:

  Điện thoại: 0962000951
  Email: chauvotrungthong@huaf.edu.vn

Chuyên môn:

 • Chức danh:

  Ngành đào tạo:

  Quản lý tài nguyên và môi trường

  Chuyên ngành đào tạo:

  Quản lý tài nguyên và môi trường

  Chuyên môn giảng dạy:

  Quản lý môi trường đô thị và khu công nghiệp

  Lĩnh vực nghiên cứu:

  hệ thống thông tin địa lý; quản lý tài nguyên thiên nhiên, môi trường

  Trình độ ngoại ngữ:

  Tiếng Anh (C - )

Quá trình:

 • Đơn vị quản lý


  Đơn vị Địa chỉ cơ quan Điện thoại cơ quan Email cơ quan
  Trường Đại học Nông lâm
 • Quá trình công tác


  Thời gian Chức danh công tác Cơ quan công tác Chức vụ
 • Quá trình đào tạo


  Bậc đào tạo Cơ sở đào tạo Ngành đào tạo Năm tốt nghiệp
  Thạc sĩ 2012