Dữ liệu Nhà khoa học

Lê Hoàng Anh

Thạc sĩ

11

Bài báo

1

Sách - Giáo trình

6

Đề tài khoa học

Thông tin:

 • Họ và tên: Lê Hoàng Anh
  Giới tính: Nam
  Năm sinh: 1986

 • Địa chỉ:

  Khoa Kế toán - Tài chính, Đại học kinh tế Huế .

 • Liên hệ:

  Điện thoại: 0934.929.212
  Email: lhanh@hce.edu.vn

Chuyên môn:

 • Chức danh:

  Ngành đào tạo:

  Tài chính - Ngân hàng - Bảo hiểm

  Chuyên ngành đào tạo:

  Tài chính - Ngân hàng - Bảo hiểm

  Chuyên môn giảng dạy:

  Tài chính công, Thuế

  Lĩnh vực nghiên cứu:

  Kinh tế, Tài chính - Ngân hàng

  Trình độ ngoại ngữ:

  Tiếng Anh (B1 - 0000)

Quá trình:

 • Đơn vị quản lý


  Đơn vị Địa chỉ cơ quan Điện thoại cơ quan Email cơ quan
  Khoa Tài chính - Ngân hàng @
 • Quá trình công tác


  Thời gian Chức danh công tác Cơ quan công tác Chức vụ
 • Quá trình đào tạo


  Bậc đào tạo Cơ sở đào tạo Ngành đào tạo Năm tốt nghiệp
  Thạc sĩ Học viện Hành chính Quốc gia Tài chính - Ngân hàng 2016