Dữ liệu Nhà khoa học

Trần Thị Diệu Hà

Cử nhân

6

Bài báo

0

Sách - Giáo trình

2

Đề tài khoa học

Thông tin:

 • Họ và tên: Trần Thị Diệu Hà
  Giới tính: Nữ
  Năm sinh: 1994

 • Địa chỉ:

  , Thành phố Huế .

 • Liên hệ:

  Điện thoại:
  Email: dieuha12194@gmail.com

Chuyên môn:

 • Chức danh:

  Ngành đào tạo:

  Luật

  Chuyên ngành đào tạo:

  Luật

  Chuyên môn giảng dạy:

  Lý luận về Nhà nước và pháp luật

  Lĩnh vực nghiên cứu:

  Luật

  Trình độ ngoại ngữ:

Quá trình:

 • Đơn vị quản lý


  Đơn vị Địa chỉ cơ quan Điện thoại cơ quan Email cơ quan
  Khoa Luật Hành chính lhc
 • Quá trình công tác


  Thời gian Chức danh công tác Cơ quan công tác Chức vụ
 • Quá trình đào tạo


  Bậc đào tạo Cơ sở đào tạo Ngành đào tạo Năm tốt nghiệp
  Cử nhân 2016