Dữ liệu Nhà khoa học

Lê Hà Minh Nhật

Cử nhân

1

Bài báo

1

Sách - Giáo trình

2

Đề tài khoa học

Thông tin:

 • Họ và tên: Lê Hà Minh Nhật
  Giới tính: Nữ
  Năm sinh: 1995

 • Địa chỉ:

  , An Cựu , Thành phố Huế , Thừa Thiên–Huế .

 • Liên hệ:

  Điện thoại:
  Email: lehaminhnhat13@gmail.com

Chuyên môn:

 • Chức danh:

  Ngành đào tạo:

  Báo chí và truyền thông

  Chuyên ngành đào tạo:

  Báo chí và truyền thông

  Chuyên môn giảng dạy:

  Quan hệ với báo giới Quản trị quan hệ khách hàng Truyền thông nội bộ

  Lĩnh vực nghiên cứu:

  Báo chí - Truyền thông Du lịch

  Trình độ ngoại ngữ:

  Tiếng Anh (B2 - 2020)

Quá trình:

 • Đơn vị quản lý


  Đơn vị Địa chỉ cơ quan Điện thoại cơ quan Email cơ quan
  Trường Du lịch @
 • Quá trình công tác


  Thời gian Chức danh công tác Cơ quan công tác Chức vụ
  Từ : 03/09/2017 Đến : 29/05/2020 Bộ môn Quản lý sự kiện và Marketing dịch vụ Giảng viên Khoa Du lịch, Đại học Huế
 • Quá trình đào tạo


  Bậc đào tạo Cơ sở đào tạo Ngành đào tạo Năm tốt nghiệp
  Cử nhân Trường Đại học Khoa Học, Đại học Huế Báo chí 2017