Dữ liệu Nhà khoa học

Lê Hà Minh Nhật

Thạc sĩ

4

Bài báo

2

Sách - Giáo trình

2

Đề tài khoa học

Thông tin:

 • Họ và tên: Lê Hà Minh Nhật
  Giới tính: Nữ
  Năm sinh: 1995

 • Địa chỉ:

  , An Cựu , Thành phố Huế , Thừa Thiên–Huế .

 • Liên hệ:

  Điện thoại:
  Email: lehaminhnhat13@gmail.com

Chuyên môn:

 • Chức danh:

  Ngành đào tạo:

  Báo chí và truyền thông

  Chuyên ngành đào tạo:

  Báo chí và truyền thông

  Chuyên môn giảng dạy:

  Quan hệ với báo giới Quản trị quan hệ khách hàng Truyền thông nội bộ

  Lĩnh vực nghiên cứu:

  Báo chí - Truyền thông Du lịch

  Trình độ ngoại ngữ:

  Tiếng Anh (B2 - 2020)

Quá trình:

 • Đơn vị quản lý


  Đơn vị Địa chỉ cơ quan Điện thoại cơ quan Email cơ quan
  Trường Du lịch @
 • Quá trình công tác


  Thời gian Chức danh công tác Cơ quan công tác Chức vụ
  Từ : 03/09/2017 Đến : 29/05/2020 Bộ môn Quản lý sự kiện và Marketing dịch vụ Giảng viên Khoa Du lịch, Đại học Huế
  Từ : 02/03/2021 Đến : Khoa Quản lý sự kiện và công nghệ truyền thông Giảng viên Trường Du lịch - Đại học Huế
 • Quá trình đào tạo


  Bậc đào tạo Cơ sở đào tạo Ngành đào tạo Năm tốt nghiệp
  Cử nhân Trường Đại học Khoa Học, Đại học Huế Báo chí 2017
  Thạc sĩ Trường Du lịch - Đại học Huế Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 2022