Dữ liệu Nhà khoa học

Trần Thị Nhung

Cử nhân

1

Bài báo

0

Sách - Giáo trình

3

Đề tài khoa học

Thông tin:

 • Họ và tên: Trần Thị Nhung
  Giới tính: Nữ
  Năm sinh: 1995

 • Địa chỉ:

  Cao Xuân Dục, phường Vĩ Dạ, Thành phố Huế .

 • Liên hệ:

  Điện thoại: 0968550619
  Email: tranthinhung.hat@gmail.com

Chuyên môn:

 • Chức danh:

  Ngành đào tạo:

  Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

  Chuyên ngành đào tạo:

  Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

  Chuyên môn giảng dạy:

  Nghiệp vụ hướng dẫn du lịch, Lữ hành.

  Lĩnh vực nghiên cứu:

  Nghiệp vụ hướng dẫn, Lữ hành, Du lịch sinh thái, Du lịch cộng đồng, Du lịch bền vững.

  Trình độ ngoại ngữ:

Quá trình:

 • Đơn vị quản lý


  Đơn vị Địa chỉ cơ quan Điện thoại cơ quan Email cơ quan
  Trường Du lịch @
 • Quá trình công tác


  Thời gian Chức danh công tác Cơ quan công tác Chức vụ
  Từ : 01/09/2017 Đến : Khoa Du lịch - Đại Học Huế Giảng viên
 • Quá trình đào tạo


  Bậc đào tạo Cơ sở đào tạo Ngành đào tạo Năm tốt nghiệp
  Cử nhân Khoa Du lịch - Đại học Huế Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 2017