Dữ liệu Nhà khoa học

Đỗ Thị Thu Ái

Kỹ sư

3

Bài báo

4

Sách - Giáo trình

10

Đề tài khoa học

Thông tin:

 • Họ và tên: Đỗ Thị Thu Ái
  Giới tính: Nữ
  Năm sinh: 1993

 • Địa chỉ:

  9/56 Phùng Hưng, Phường Thuận Thành, Thành phố Huế .

 • Liên hệ:

  Điện thoại: 0354551766
  Email: dothithuai@huaf.edu.vn

Chuyên môn:

 • Chức danh:

  Ngành đào tạo:

  Quản lý tài nguyên rừng

  Chuyên ngành đào tạo:

  Quản lý tài nguyên rừng

  Chuyên môn giảng dạy:

  Lâm Nghiệp

  Lĩnh vực nghiên cứu:

  Lâm Nghiệp

  Trình độ ngoại ngữ:

  Tiếng Anh (C - 0000)

Quá trình:

 • Đơn vị quản lý


  Đơn vị Địa chỉ cơ quan Điện thoại cơ quan Email cơ quan
  Trường Đại học Nông lâm
 • Quá trình công tác


  Thời gian Chức danh công tác Cơ quan công tác Chức vụ
 • Quá trình đào tạo


  Bậc đào tạo Cơ sở đào tạo Ngành đào tạo Năm tốt nghiệp
  Kỹ sư 2015