Dữ liệu Nhà khoa học

Nguyễn Đức Nhật Quang

Kỹ sư

9

Bài báo

0

Sách - Giáo trình

2

Đề tài khoa học

Thông tin:

 • Họ và tên: Nguyễn Đức Nhật Quang
  Giới tính: Nam
  Năm sinh: 1992

 • Địa chỉ:

  Khoa Điện tử - Viễn thông, Đại học Khoa học, Đại học Huế (77 Nguyễn Huệ) , Huế .

 • Liên hệ:

  Điện thoại: +84 54 3849610
  Email: ndnquang@hueuni.edu.vn

Chuyên môn:

 • Chức danh:

  Ngành đào tạo:

  Kỹ thuật điện, điện tử và viễn thông

  Chuyên ngành đào tạo:

  Kỹ thuật điện, điện tử và viễn thông

  Chuyên môn giảng dạy:

  Lĩnh vực nghiên cứu:

  Điện tử, vi điện tử, thiết kế vi mạch...

  Trình độ ngoại ngữ:

  Tiếng Anh (TOEIC - 0000)

Quá trình:

 • Đơn vị quản lý


  Đơn vị Địa chỉ cơ quan Điện thoại cơ quan Email cơ quan
  Khoa Điện tử - Viễn thông
 • Quá trình công tác


  Thời gian Chức danh công tác Cơ quan công tác Chức vụ
 • Quá trình đào tạo


  Bậc đào tạo Cơ sở đào tạo Ngành đào tạo Năm tốt nghiệp
  Kỹ sư 2015