Dữ liệu Nhà khoa học

Trần Thị Kiều

7

Bài báo

0

Sách - Giáo trình

4

Đề tài khoa học

Thông tin:

 • Họ và tên: Trần Thị Kiều
  Giới tính: Nữ
  Năm sinh: 1992

 • Địa chỉ:

  .

 • Liên hệ:

  Điện thoại:
  Email: trankieudtvtk34@gmail.com

Chuyên môn:

 • Chức danh:

  Ngành đào tạo:

  Chuyên ngành đào tạo:

  Chuyên môn giảng dạy:

  Hệ thống viễn thông

  Lĩnh vực nghiên cứu:

  Điện tử, thông tin quang

  Trình độ ngoại ngữ:

Quá trình:

 • Đơn vị quản lý


  Đơn vị Địa chỉ cơ quan Điện thoại cơ quan Email cơ quan
  Khoa Điện tử - Viễn thông
 • Quá trình công tác


  Thời gian Chức danh công tác Cơ quan công tác Chức vụ
 • Quá trình đào tạo


  Bậc đào tạo Cơ sở đào tạo Ngành đào tạo Năm tốt nghiệp