Dữ liệu Nhà khoa học

Nguyễn Văn Trung
(300000.0123)

Tiến sĩ

24

Bài báo

2

Sách - Giáo trình

21

Đề tài khoa học

1

Giải thưởng

Thông tin:

 • Họ và tên: Nguyễn Văn Trung
  Giới tính: Nam
  Năm sinh: 1981

 • Địa chỉ:

  .

 • Liên hệ:

  Điện thoại:
  Email: nvtrung@hueuni.edu.vn

Chuyên môn:

 • Chức danh:

  Ngành đào tạo:

  Khoa học máy tính

  Chuyên ngành đào tạo:

  Khoa học máy tính

  Chuyên môn giảng dạy:

  Lĩnh vực nghiên cứu:

  Tin học

  Trình độ ngoại ngữ:

  Tiếng Anh (C - 0000)

Quá trình:

 • Đơn vị quản lý


  Đơn vị Địa chỉ cơ quan Điện thoại cơ quan Email cơ quan
  Trường Đại học Khoa học
 • Quá trình công tác


  Thời gian Chức danh công tác Cơ quan công tác Chức vụ
  Từ : 01/10/2003 Đến : Bộ môn Công nghệ phần mềm - Khoa Công nghệ thông tin - TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC CBGD
 • Quá trình đào tạo


  Bậc đào tạo Cơ sở đào tạo Ngành đào tạo Năm tốt nghiệp
  Đại học Trường Đại học Khoa học Huế Tin học 2003
  Thạc sĩ Trường ĐHKH Huế Tin học 2007
  Tiến sĩ Trường Đại học Khoa học Huế Khoa học máy tính 2018