Dữ liệu Nhà khoa học

A Min Tjoa

Giáo sư danh dự -

0

Bài báo

0

Sách - Giáo trình

0

Đề tài khoa học

Thông tin:

 • Họ và tên: A Min Tjoa
  Giới tính: Nam
  Năm sinh: 1952

 • Địa chỉ:

  Room HG 01 01 Favoritenstrasse 9-11/188 A-1040 Vienna .

 • Liên hệ:

  Điện thoại: +43 7236 3343 881
  Fax: +43 7236 3343 888
  Email: amin.tjoa@scch.at
  Website cá nhân: http://www.ifs.tuwien.ac.at/tjoa

Chuyên môn:

 • Chức danh:

  Giáo sư danh dự - 2011

  Ngành đào tạo:

  MÁY TÍNH VÀ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

  Chuyên ngành đào tạo:

  MÁY TÍNH VÀ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

  Chuyên môn giảng dạy:

  Lĩnh vực nghiên cứu:

  Trình độ ngoại ngữ:

Quá trình:

 • Đơn vị quản lý


  Đơn vị Địa chỉ cơ quan Điện thoại cơ quan Email cơ quan
  Cộng tác viên ngoài Đại học Huế
 • Quá trình công tác


  Thời gian Chức danh công tác Cơ quan công tác Chức vụ
  Từ : 01/01/1994 Đến : Institute of Software Technology and Interactive Systems at the Vienna University of Technology
 • Quá trình đào tạo


  Bậc đào tạo Cơ sở đào tạo Ngành đào tạo Năm tốt nghiệp