Dữ liệu Nhà khoa học

Jan Erik LINDBERG

Giáo sư danh dự -

1

Bài báo

0

Sách - Giáo trình

0

Đề tài khoa học

Thông tin:

 • Họ và tên: Jan Erik LINDBERG
  Giới tính: Nam
  Năm sinh: 1949

 • Địa chỉ:

  .

 • Liên hệ:

  Điện thoại: 018-672102, 070-6772102
  Email: jan.erik.lindberg@slu.se
  Website cá nhân: https://www.slu.se/en/cv/jan-erik-lindberg/

Chuyên môn:

 • Chức danh:

  Giáo sư danh dự - 2010

  Ngành đào tạo:

  Nông nghiệp

  Chuyên ngành đào tạo:

  Chăn nuôi

  Chuyên môn giảng dạy:

  Chăn nuôi

  Lĩnh vực nghiên cứu:

  Trình độ ngoại ngữ:

Quá trình:

 • Đơn vị quản lý


  Đơn vị Địa chỉ cơ quan Điện thoại cơ quan Email cơ quan
  Cộng tác viên ngoài Đại học Huế
 • Quá trình công tác


  Thời gian Chức danh công tác Cơ quan công tác Chức vụ
  Từ : Đến : Swedish University of Agricultural Sciences, Sweden
 • Quá trình đào tạo


  Bậc đào tạo Cơ sở đào tạo Ngành đào tạo Năm tốt nghiệp